Privacyverklaring

HLB Van Daal/DS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.hlbvandaal-ds.nl/contact 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HLB Van Daal/DS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HLB Van Daal/DS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Foto op de website

Wij verwerken geen gegevens van leden jonger dan 16 jaar zonder toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HLB Van Daal/DS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het betalen van contributie 
 • Teamindeling te maken
 • Wedstrijden spelen in competities van de Nevobo en andere competities
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen binnen de vereniging

Geautomatiseerde besluitvorming

HLB Van Daal/DS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HLB Van Daal/DS) tussen zit. HLB Van Daal/DS gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Ledenadministratie
 • MailChimp tbv e-mail nieuwsbrieven
 • Joomla!CMS om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website 
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HLB Van Daal/DS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor al je gegevens:

 • HLB Van Daal/DS bewaart gegevens alleen gedurende lidmaatschap van de vereniging. En verwijdert alle gegevens bij beëindiging van lidmaatschap, mits er nog financiële rekeningen openstaan. Dan zullen gegevens verwijderd worden wanneer deze rekeningen afbetaald zijn.
 • Nieuwsbrief, je staat op de mailinglijst van de nieuwsbrief totdat je je afmeldt, middels een link onderaan elke nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

HLB Van Daal/DS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HLB Van Daal/DS gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HLB Van Daal/DS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HLB Van Daaal/DS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HLB Van Daaal/DS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vertrouwenspersoon

 
Astrid van der Pennen 

Astrid van der Pennen
Middelblok 13, Den Dungen tel.
(073) 594 28 12
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De vertrouwenspersoon functioneert volledig onafhankelijk. Iedereen die daaraan behoefte heeft, kan een beroep op haar doen. Zij verleent hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om een bepaalde situatie op te lossen. Dit kan o.a. het geval zijn, als van een normale omgang geen sprake meer is, als zich ongewenst gedrag voordoet of als gedrag bepaalde grenzen overschrijdt. Voorop staat, dat de informatie altijd strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ook voor advies over de bovengenoemde onderwerpen kan men bij de vertrouwenspersoon terecht.

Maatschappelijke stage

Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten leerlingen van het voortgezet onderwijs een zogenaamde maatschappelijke stage vervullen. Onze volleybalvereniging biedt hiervoor stageplaatsen. Afhankelijk van je leeftijd, ervaring en voorkeur zijn er diverse mogelijkheden, bv. assisteren bij trainingen, (helpen bij) de organisatie van activiteiten of op een andere manier een van de commissies ondersteunen.

Heb je interesse om je maatschappelijke stage bij HLB Van Daal/DS te vervullen? Meld je dan bij een van de bestuursleden.

HLB Van Daal/DS de club

HLB Van Daal/DS, de volleybalvereniging voor Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Gemonde en de regio Den Bosch, is opgericht op 28 mei 1971 als Smash '71 en heette later Donki Sjot en Particolare/DS. Het is een bruisende vereniging met meer dan 300 leden, waaronder heel veel jeugd. Sinds het seizoen 2015-2016 combineert HLB Van Daal/DS breedtesport met topsport, nadat het hoogste herenteam promoveerde naar de Topdivisie. De club speelt nu het hoogste volleybalniveau in de provincie Noord-Brabant.

HLB Van Daal/DS heeft momenteel 4 herenteams, 7 damesteams, 17 jeugdteams en 2 recreantenteams. De club streeft ernaar om het beoefenen van de volleybalsport zo aantrekkelijk mogelijk te maken door het behalen van aansprekende prestaties en het creëren van een goede sfeer voor zowel jeugd- als seniorenleden. Door de uitstekend georganiseerde jeugdopleiding slaagt de club er goed in om de aantrekkingskracht op de plaatselijke en regionale jeugd verder uit te bouwen.

De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal De Misse (tel. (073) 594 16 65), Jacobskamp 25 in Den Dungen. Daar vinden ook de meeste trainingen plaats.

Sponsoren

Voor ambitie op hoog niveau volleyballen zijn goede relaties met ondernemingen gezellig, nuttig en simpelweg noodzakelijk voor onze club. Allen dankjewel!

Offcanvas Search

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Login / Logout

Redactie Website