Ostatni nowy dodatek Heren 1: Tomasz Gryglicki

De meeste lezers van dit artikel zullen denken, wat bedoelen ze in hemelsnaam met deze titel? Na het lezen van dit artikel zal dit duidelijk zijn.
Toen in april/ mei ons het nieuws bereikte dat 2 van de 3 diagonaal aanvaller hun volgende avontuur buiten HLB Van Daal/DS gingen zoeken hadden wij de mooie taak om hier minimaal één vervanger voor te zoeken. Dit was voldoende omdat deze positie afgelopen seizoen door drie spelers bemand werd en Steijn van den Bos nu als enige overbleef. We hebben contact gehad met een groot aantal spelers en een aantal van hen is na een goed eerste gesprek ook daadwerkelijk komen meetrainen. Eén van hen heeft een dusdanig goede indruk achtergelaten dat wij hem graag bij het team wilde hebben. Hier heeft hij direct Ja op gezegd dus we kunnen vertellen dat we de selectie compleet hebben gemaakt met een diagonaal aanvaller die luistert naar de naam Tomasz Gryglicki.

Tomasz Gryglicki groot
De goed oplettende lezer zal het opvallen dat dit geen typisch Dungense of zelfs Nederlandse naam is en dat klopt. Tomesz is namelijk 26 jaar geleden geboren in Syców in Polen. Daar is hij ook opgegroeid en heeft hij met de sport volleybal kennis gemaakt. Dit deed hij niet onverdienstelijk waardoor hij uiteindelijk bij SMS Technisat Oborniki (3de niveau van Polen – vergelijkbaar met de 1ste divisie in Nederland) terecht is gekomen. In 2017 hebben Tomesz en zijn vriendin besloten om naar Nederland te verhuizen en hun geluk hier te beproeven. Ze hebben toen besloten om in Best te gaan wonen en Tomesz en toen hij eenmaal gesetteld was is hij ook weer gaan te gaan volleyballen. Dit heeft hij afgelopen seizoen bij Nuvoc uit Veldhoven (3de divisie) gedaan. Hier heeft hij een goede indruk achtergelaten vandaar dat wij hem hebben uitgenodigd om eens mee te komen trainen. Omdat wij na die trainingen ervan overtuigd waren dat hij de komende seizoenen van meerwaarde kan zijn hebben we hem gevraagd de overstap naar HLB Van Daal/DS te maken en deze vraag beantwoorde hij gelukkig met “Ja”. Naderhand vertelde hij dat ons dat hij tijdens het seizoen al bij een paar wedstijden was komen kijken. Het jonge ambitieuze team sprak hem heel erg aan. Hij verwacht snel aan te kunnen haken bij het niveau en is erg te spreken over de sfeer binnen het team.

Met Tomesz halen we voor de eerste keer een (nog) niet Nederlands sprekende speler in huis. Dit betekend dat het team een deel van de communicatie in het Engels zal gaan doen. Omdat ze in Tomesz een volleyballer zien die van meerwaarde kan zijn en een persoon zien die goed in de groep valt hebben ze hier helemaal geen problemen mee. Sterker nog, ze adviseren iedereen om wanneer ze Tomesz in de kantine treffen hun beste Engels uit de kast te halen om kennis met hem te maken. Jullie zullen dan zien dat hij goed bij de vereniging en het team past. Tomezc wil ook graag aan zijn Nederlands werken dus daag hem hier ook maar een beetje uit. Mocht je overigens iemand zijn die hem hier serieus bij kan en vooral wil helpen dan horen we dat graag. Wie weet kunnen we iets bedenken waardoor hij zich niet alleen op volleybalgebied verder ontwikkeld.

Met aan toevoegen van Tomesz aan de selectie zijn wij ervan overtuigd weer een mooi Topdivisie waardig team te hebben staan. We gaan nu eerst lekker Beachen en vakantie vieren en kijken dan met veel plezier uit naar al het moois dat het volgende seizoen ons gaat brengen. Natuurlijk zullen we jullie via de website en onze Facebook pagina geinfomeerd houden en hopen we jullie volgend seizoen weer in Sporthal De Misse te treffen. Tot dan!

Ps. De letterlijke vertaling van de titel is: “Laatste nieuwe aanwinst voor Heren 1: Tomasz Gryglicki”. Dit is echter in het Pools zodat Tomasz dit artikel via social media met zijn familie en vrienden kan delen. Omdat zij mogelijk geen Nederlands spreken hebben we de inhoud van dit artikel hieronder zo goed mogelijk in het Engels vertaald.

Most readers of this article will think, what on earth do they mean by this title? After reading this article this will be clear.

When in April/May the news reached us that 2 of the 3 opposite attackers were going to leave HLB Van Daal/DS we had the nice task of finding at least one replacement for them. One would be sufficient because Steijn van den Bos was staying so we already had one player for this position. We have been in contact with a large number of players and a number of them have actually come to train with the team. One of them left such a good impression that we asked him to be part of the team. He immediately said yes to this, so we can now spread the news that we have completed the selection with an opposite attacker whose name is Tomasz Gryglicki.

The attentive reader will notice that this is not a typical Dungense or even Dutch name and that is true. Tomesz was born 26 years ago in Syców in Poland. There he grew up and became acquainted with the sport of volleyball. He did well and finally ended up at SMS Technisat Oborniki (league 3). In 2017 Tomesz and his girlfriend decided to move to the Netherlands and try their luck here. They decided to live in Bast and once he had settled down, he started playing volleyball again. Last season he played at Nuvoc from Veldhoven (3rd division). He left a good impression, which is why we invited him to come and train with us. After these training sessions we were convinced that he could be of added value to the coming seasons, that’s why we asked him to switch to HLB Van Daal/DS. Fortunately he answered this question with "Yes". Afterwards, he told us that he had already visited a few games during the season. The young ambitious team really appealed to him. He expects to get the required level quickly and is very pleased with the atmosphere within the team.

Tomesz will be the first (still) non-Dutch speaking player on the team. This means that the team will do part of the communication in English. Because they see Tomesz as a volleyball player who can be of added value and see a person who fits well in the group, they have no problem with this at all. In fact, they advise everyone, when they meet Tomesz at the bar, to use their best English to get to know him. You will then all see that he fits in well with the club and the team. Tomezc also wants to learn Dutch, so challenge him a bit here. If you are someone who can help him to learn Dutch please let us know. Who knows, maybe we can think of something that will enable him to develop further, not only as a volleyball player.

With the addition of Tomesz to the team, we are convinced that we have a nice Topdivision worthy team again. We are now going to enjoy the beach tournament and holiday and then look forward to all nice things the next season will bring us. Of course we will keep you informed through the website and our Facebook page and we hope to meet you again next season in Sporthal De Misse. See you then!

Sponsoren

Voor ambitie op hoog niveau volleyballen zijn goede relaties met ondernemingen gezellig, nuttig en simpelweg noodzakelijk voor onze club. Allen dankjewel!

Offcanvas Search

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Login / Logout

Redactie Website