hlb van daal ds logo 400px 1

Beste leden,

Omdat het aantal besmettingen als gevolg van corona de laatste weken record na record bereikt zijn in navolging van de vorige coronamaatregelen de regels nog verder aangescherpt.

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden daarom voorlopig de volgende bestaande en nieuwe regels bij bezoek aan sportaccommodaties.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder moet bij betreding van een sportzaal een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.
  • Naast dit toegangsbewijs moet ook een geldig identiteitsbewijs getoond kunnen worden.
  • Trainingen en wedstrijden zonder publiek.

Functionele vrijwilligers die werkzaamheden verrichten op de sportlocatie mogen aanwezig zijn. Zodra zij geen taak meer vervullen moeten ze de sportlocatie verlaten.

Eventuele rijouders kunnen in het sportcafé plaatsnemen als deze geopend is.

In eerdere berichtgeving hebben wij, als bestuur, aangegeven dat wij de eerste twee weken het naleven van de regels zullen verzorgen.

Na bijna een week te hebben gecheckt en met verschillende teams en trainers gesproken te hebben is het goed om te merken dat de bereidwilligheid om mee te werken aan de naleving van de regels erg groot is.

Komende week zullen wij daarom een plan uitwerken waarbij ook de leden en de direct betrokkenen bij trainingen en wedstrijden een bijdrage kunnen leveren. Dit plan zal de komende week worden gepresenteerd.

Ook hebben we daadwerkelijk een controle van een BOA in burger gehad en deze concludeerde dat we ons keurig aan de aangegeven richtlijnen van de gemeente houden.

Wij hopen uiteraard dat we weer snel naar een open samenleving kunnen gaan waar we iedereen zonder beperkingen in de sporthal kunnen begroeten. Ervaring leert echter dat de kans groot is dat, de afgekondigde drie weken, niet voldoende zijn om de regels rond Sinterklaas al te versoepelen.

We streven er dan ook naar om de overlast zo minimaal mogelijk te houden en te komen tot een oplossing die voor langere tijd uitvoerbaar is.

Gelukkig is het nog niet zover dat, net als tijdens het afgelopen seizoen, het volleyballen zelf wordt beperkt en kunnen we voorlopig onze trainingen en wedstrijden voortzetten.

De basisregels blijven daarbij voor iedereen van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten
  • Houdt waar mogelijk afstand
  • Geen handen schudden
  • Veelvuldig handen wassen

                                                                                                        

Wij danken bij voorbaat iedereen alvast voor zijn/haar medewerking en we spreken elkaar binnenkort.

Sportieve groet,

Bestuur Donki Sjot

 

Nieuwsartikelen van HLB/DS

Sponsoren

Voor ambitie op hoog niveau volleyballen zijn goede relaties met ondernemingen gezellig, nuttig en simpelweg noodzakelijk voor onze club. Allen dankjewel!

Offcanvas Search

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Volg ons

Volg HLB Van Daal/DS op je smartphone.

Login / Logout

Redactie Website